Hudsjukdomar och hudtumörer

Seborroisk keratos

Ofarlig hudförändring som uppkommer främst efter medelåldern men kan även drabba unga.Denna förändring växer snabbt, har gulbrun missfärgning och är skrovlig.Den växer ovanpå huden medan underliggande hud är fullt frisk, och den kan därför skrapas bort istället för att skäras bort. Den är fullt normal och utvecklas aldrig till cancer.

Aktinisk keratos
En hudförändring som uppkommer efter långvarig solexponering.Det är röda fjällande fläckar som drabbar främst ansiktet,kala delar av hjässan och handryggarna.Ett typiskt kännetecken är att fläckarna känns “raspiga” när man känner på dem med fingrarna.Det är viktigt med behandling innan denna keratos kan förändras till skivepitelcancer. Exempel på behandling är krämapplikation,frysning eller fotodynamisk behandling (PDT). Vid vistelse utomhus krävs solskydd med hög solskyddsfaktor samt undvikande av solen.

Godartade hudtumörer
Det finns flera godartade (ofaliga) hudtumörer förutom keratos.  Bland annat Atherom(talgkörtelcysta), Dermatofibrom, leverfläckar, Haemangiom(blodkärlsmissbildningar), Keratoachantom, Lipom(fettknölar), Pyogent granulom(svallkött), Skintags, Verruca vulgaris(vårtor), Xanthelasma samt ärr.

Födelsemärken eller leverfläckar (Naevus)
Dessa är vanligt förekommande hos alla. Antalet kan variera från 1 till 300. En del uppkommer under tidig ålder och andra tillkommer i senare ålder.Ett pigmentnaevus kan förändra utseende,växa,bli oregelbundet i kant och ojämnt pigmenterat. Då krävs bedömning och behandling.  Godartade pigmentnaevus kräver inga åtgärder. Om behovet finns att ta bort det av kosmetiska skäl får patienten bekosta detta själv.Kostnaden för detta är ca 1000 kr för en fläck och 500 kr för resterande fläckar om mer än en fläck ska skäras bort.

Basaliom

En ofarlig hudcancer som växer i en väldigt långsam takt. Den tar flera år att utveckla och sprider sig aldrig till andra delar av kroppen. Den förstör området där den växer, t ex på näsan, öronen och ögonlocken. Därför måste basaliom behandlas med frysning,fotodynamisk terapi (PDT), skrapning eller bränning under ev lokalbedövning.

Skivepitelcancer
En vanlig hudcancer som kan bli farlig särskilt hos patienter med nedsatt immunförsvar. Den drabbar främst personer med ljus hy och de som vistas mycket utomhus och utsätts för solen. Det är viktigt med tidig behandling och extra viktigt när denna cancerform uppstår vid läpparna och nära analöppningen. Detta för att inte cancern ska hinna sprida sig.

Malignt Melanom

En mycker farlig hudcancer. Den har ökat i Sverige senaste tiden och beror mycket på slarv vid solexponering men är också ärftlig. Vid tidig upptäckt kan den behandlas och patienten blir då helt frisk.Vid sen upptäckt har tumören redan hunnit sprida sig och det är därför svårt att behandla. Därför är det viktigt med regelbundna kontroller.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: